Take my breath away


Något att lägga på minnet!

 

 

cliffquote